Co oferujemy

Europejska Fundacja Rozwoju Lokalnego i Przedsiębiorczości wraz z partnerami realizuje autorski program dostępnych stron internetowych, spełniających wymogi WCAG 2.0.

W programie może wziąć udział każda placówka publiczna.

Celem zadania jest przeprowadzenie działań, których efektem będzie podniesienie świadomości i wiedzy twórców stron www, administratorów i redaktorów treści cyfrowych na temat przygotowywania produktów dostępnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na wiek lub niepełnosprawność.

Pożądane obszary interwencji w ramach proponowanych działań:

  • Udostępnienie darmowego rozwiązania pozwalającego na stworzenie podserwisu internetowego wykonanego w całości zgodnie z wymogami WCAG 2.0.
  • Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów na temat tworzenia dostępnych treści cyfrowych; planowania i przeprowadzania procesu dostosowania strony do wymogów WCAG 2.0 (w tym określenie zakresu działań wdrożeniowych i audytu).
  • Budowa i rozwój istniejących narzędzi wspomagających tworzenie dostępnych treści w tym dokumentów i plików multimedialnych.
  • Udzielanie wielokanałowego, eksperckiego wsparcia technicznego dla redaktorów treści cyfrowych w zakresie budowania dostępnych treści cyfrowych.
  • Promocja dobrych praktyk poprzez opracowanie i upowszechnianie wytycznych i zaleceń dotyczących tworzenia dostępnych treści i dokumentów do wykorzystania przez urzędy administracji publicznej.

 

Copyright © Europejska Fundacja Rozwoju Lokalnego i Przedsiębiorczości 2015.