Co nas wyróżnia

Każdej placówce, którą weźmie udział w programie oferujemy całościowy audyt dostępności obecnej witryny internetowej, który pozwala zapewnić pełną zgodność strony internetowej z międzynarodowymi standardami WCAG.

Przygotowany przez nas audyt składa się z dwóch części: badania specjalistycznego wykonanego przez zespół doświadczonych ekspertów, polegającego na analizie eksperckiej. Badanie to uwzględnia podział na różnego rodzaju niepełnosprawności, takie jak:

  • dysfunkcje narządu wzroku;
  • dysfunkcje narządu słuchu;
  • dysfunkcje narządów: wzroku i słuchu;
  • dysfunkcje narządu ruchu;
  • trudności w rozumieniu i zapamiętywaniu treści.

Droga część to badanie UX, polegające na ocenie systemu nawigacji, intuicyjności dotarcia do informacji, przejrzystości i zrozumiałości treści, stosowanego nazewnictwa, użyteczności elementów graficznych, użyteczności formularzy. W tej części badana jest również semantyczność kodu, optymalizacja kodu, metatagi, optymalizacja tekstów, nieprzyjazne linki, kanoniczność linków, błędy linkowań wewnętrznych, błędy nagłówków, błędy opisów alt.

Efektem wykonanego badania jest raport, zawierający wszystkie niedogodności wymagające poprawy, ich opis oraz gotowe rozwiązania wskazanych problemów.

Po wdrożeniu naszego rozwiązania każda placówka publiczna, uczestnicząca w projekcie, otrzyma certyfikat dostępności.

Copyright © Europejska Fundacja Rozwoju Lokalnego i Przedsiębiorczości 2015.